POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.agracing.pl (Strona Internetowa) jest CMG – Creative Marketing Group Artur Gawryluk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, 15-002 Białystok

Postanowienia ogólne

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z strony internetowej www.agracing.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Strony.
Opis działania AG Racing oraz świadczonych usług w AG Racing Center przy ulicy Lipowej 32 w Białymstoku został opisany w oddzielnym dokumencie Regulaminie AG Racing Center.

Zgoda Użytkownika

Korzystanie ze Strony www.agracing.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Strony są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze Strony, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

Pliki „Cookies”

Administrator informuje, iż podczas korzystania ze Strony w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Strony za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są na Stronie w celu:
• utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Strony a urządzeniem końcowym Użytkownika;
• optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej;
• zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony;
• zbierania statystyk odwiedzin Strony w celu ulepszania ich struktury i zawartości;

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Strony może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Strony. Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług na Stronie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony.

Google Analytics

Administrator korzysta na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy.

Facebook Pixel

Na stronie www.agracing.pl umieszczony został fragment kodu Facebook Pixel w celu analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług.
„Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).
Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (zwanych „reklamami na portalu Facebook“). W związku z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy portalowi Facebook (zwanym niestandardowymi odbiorcami). Funkcja Facebook Pixel pomaga nam ustalić skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do www.agracing.pl po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook. W czasie wizyty użytkownika na Stronie Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził Stronę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.
Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki prywatności.

Kontakt

W celu uzyskania informacji dotyczących Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty tradycyjnej na adres: CMG – Creative Marketing Group z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, 15-002 Białystok lub poczty elektronicznej pod adresem: center@agracing.pl